Alla stationerys på den här sidan är zippade i eml-format och används i Outlook Express 5,5 eller högre. För att använda dig av eml-filer bör du känna till vissa saker och information om detta hittar du här.

Grafiken till dessa mailmallar har jag gjort. Bildernas upphovsmän/kvinnor är oftast okända för mig. Upptäcker du att jag använt mig av bilder som jag ej har rätt till - skriv ett mail och tala om det för mig så tar jag genast bort dem ifrån min sida.

Du får gärna använda dig av mina mailmallar, men du får inte ta bort mitt namn. Animeringarna får inte plockas ut ur mailmallarna och får inte användas på andra internetsidor. Jag har lagt ner
många timmars arbete på var och en av dessa animeringar så låt mig få credit för mitt arbete.

 


Titta
Hämta hem

 


Titta
Hämta hem

 


Titta
Hämta hem

 


Titta
Hämta hem

 


Titta
Hämta hem

 


Titta
Hämta hem

Sida 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14